MOZZECANE - Primo Turno

Sez. 6 su 6 - affluenza: 69,95%
MAURO MARTELLI
VOTI: 3001
77,77 %
INSIEME PER MOZZECANE
VOTI: 3001
77,77 %
GIANCARLO RESIDORI
VOTI: 858
22,23 %
SIAMO MOZZECANE
VOTI: 858
22,23 %