ASIAGO - Primo Turno

Sez. 6 su 6 - affluenza: 70,77%
ROBERTO RIGONI STERN
VOTI: 2651
64,72 %
VIVA ASIAGO!
VOTI: 2651
64,72 %
ALESSANDRO GATTI
VOTI: 1445
35,28 %
DI' ASIAGO
VOTI: 1445
35,28 %