RIESE PIO X - Primo Turno

Sez. 9 su 9 - affluenza: 64,83%
MATTEO GUIDOLIN
VOTI: 3203
53,57 %
SCELGO RIESE
VOTI: 3203
53,57 %
GIANLUIGI CONTARIN
VOTI: 2776
46,43 %
LEGA SALVINI
VOTI: 2776
46,43 %